/
news/က်န္းမာေရး-ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား/ဦးေႏွာက္အေၾကာင္း-သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား

ဦးေႏွာက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား

Category
က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား

1. ဦးေႏွာက္သည္ အေလးခ်ိန္မည္မွ်ရွိသနည္း။

          လူဦးေႏွာက္သည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း 3 ေပါင္ (သို႔) 1.5 ကီလိုဂရမ္ေလးပါတယ္။

 

2. အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦး၏ ဦးေႏွာက္အရြယ္အစားသည္ မည္မွ်ရွိသနည္း။

         လူဦးေႏွာက္သည္ သခြားေမႊးတစ္လံုးအရြယ္အစားခန္႔ရွိပါတယ္။

ခန္႔မွန္းေခ်ဦးေႏွာက္ အက်ယ္ - 140 မီလီမီတာ

ခန္႔မွန္းေခ်ဦးေႏွာက္ အရွည္ - 167 မီလီမီတာ

ခန္႔မွန္းေခ်ဦးေႏွာက္ အျမင့္ - 93 မီလီမီတာ

 

3. ဦးေႏွာက္သည္ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေအာက္စီဂ်င္မည္မွ်လိုပါသနည္း။

         အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦး၏ ဦးေႏွာက္သည္ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္စီဂ်င္၏ 20% ခန္႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

4. ဦးေႏွာက္သို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈမည္မွ်လိုအပ္ပါသနည္း။

         ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ ႏွလံုးမွညႇစ္ထုတ္လိုက္ေသာ ေသြး 20% ခန္႔သည္ ဦးေႏွာက္သို႔ေရာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္သည္ပံုမွန္ေသြးစီးဆင္းမႈကို အၿမဲ လိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

 

5. ဦးေႏွာက္ရဲ႕အႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းမွာ အဘယ္နည္း။

         အႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းမွာ Cerebrum ဟုေခၚေသာ ဦးေႏွာက္အေရွ႕ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ရဲ႕ 85% ခန္႔ရွိပါတယ္။ ထုိအစိတ္အပိုင္းသည္ အေတြးအေခၚဆုိင္ရာနဲ႔သက္ဆိုင္ၿပီး Voluntary muscles လို႔ေခၚတဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ႂကြက္သားေတြရဲ႕ ဗဟိုဌာနလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

6. အမ်ိဳးသားေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ဦးေႏွာက္အရြယ္အစားႀကီးမားပါသလား။

         အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ 10% ခန္႔ပို၍ႀကီးမားၾကပါတယ္။ အသက္ 22 မွ 49 ႏွစ္အရြယ္ရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ 46 ဦးတို႔ရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ဦးေႏွာက္ထုထည္ကိုတုိင္းတာၾကည့္ၾကရာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ 1273.6 cc နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ 1131.1 cc အသီးသီးရွိၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္နဲ႔ အရြယ္အစားတို႔ ကြာျခားျခင္းဟာ ဉာဏ္ရည္မတူညီဘူးလို႔မဆိုပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုလွ်င္ ဦးေႏွာက္အရြယ္အစား 0.5% ခန္႔ တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာေလ့ရွိေၾကာင္း လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရသိရပါတယ္။

 

7. အရက္တစ္ႀကိမ္ေသာက္တုိင္း ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကို တစ္ခါထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသလား။

         အရက္ဟာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးတယ္ဆို္တဲ့အေတြးအေခၚဟာ လူေတြကို ကာလအတန္ၾကာလႊမ္းမိုးထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတ႔ြမွာအရက္ဟာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကို မဖ်က္ဆီးပါဘူး။ Buffalo တကၠသိုလ္ခႏၶာေဗဒနဲ႔ ဆဲလ္ဇီ​ဝျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာဌာနရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ဆာ Roberta Pentney ရဲ႕အဆုိအရ အရက္ေသာက္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကို မေသေစႏုိင္ေပမယ့္လည္း ဦးေႏွာက္သို႔သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အာ႐ံုေၾကာဆဲလ္ေတြရဲ႕  အကိုင္းအခတ္ေတြကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္။ ကံေကာင္းတာက အဲလိုပ်က္စီးျခင္းဟာ ေရရွည္ မဟုတ္ဘဲျပန္ေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရက္စြဲေနပါကမူ ဆိုးရြားတဲ့အာ႐ံုေၾကာပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

 

8. ဦးေႏွာက္ရဲ႕မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမွာ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသနည္း။

         ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ေတြကို ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာ၊ ပါဝင္တဲ့တစ္သွ်ဴးအမ်ိဳးအစား၊ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ/မရွိနဲ႔ အျခားအခ်က္အလက္ေတြေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးအစားခြဲပါတယ္။ ပင္မဦးေႏွာက္အက်ိတ္ေတြဟာ ကေလးေတြမွာ ဦးေႏွာက္ေအာက္ေျခနဲ႔ လူႀကီးေတြမွာ ဦးေႏွာက္ေရွ႕ျခမ္းမွာျဖစ္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ဘယ္အစိတ္အပိုင္းမွာမဆို ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

9. ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ဦးေႏွာက္က မည္သုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ပါသနည္း။

         ဦးေႏွာက္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Hypothalamus က အပူထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကဲ့သုိ႔ျပဳမူၿပီး ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိေပးပါတယ္။ Hypothalamus ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ပံုမွန္အပူခ်ိန္ (98.6 ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္) ကို သိတာေၾကာင့္ ထုိ႔ထက္ပူလာပါက ေခၽြးထြက္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေအးလာပါက ခ်မ္းတုန္ေစပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ခ်မ္းတုန္ျခင္းနဲ႔ ေခၽြးထြက္ျခင္းေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ပံုမွန္အေနအထားေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

 

10. လူသားေတြဟာ ေမြးကတည္းက ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြအကုန္ပါလာပါသလား။

          ေမြးကင္းစကေလးေတြမွာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ သန္း 100,000 ခန္႔ပါေပမယ့္ အနည္းငယ္ေသာ အာ႐ံုခံဖုေတြသာ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈရွိၾကပါတယ္။ အသက္ 3 ႏွစ္အရြယ္ခန္႔မွာေတာ့ သန္း 1,000,000,000,000,000 ဆက္သြယ္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါဟာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူေတြထက္ ႏွစ္ဆခန္႔မ်ားျပားပါတယ္။ အသက္ 11 ႏွစ္အရြယ္မွာေတာ့ ဦးေႏွာက္ဟာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ဆက္သြယ္မႈေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။ ကနဦးႏွစ္ေတြမွာ ထပ္တလဲလဲအသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္မႈေတြဟာအၿမဲတမ္းျဖစ္လာၿပီး မသံုးခဲ့တဲ့ဆက္သြယ္မႈေတြကေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။

 

Dr. Thinzar Wynn

www.drmyanmar.com