/

            ၀ိတိုရိယက်န္းမာေရးေထာက္ပံ့ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Alliance for Smile Organization တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏႈတ္ခ...

          ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕တစ္ခုခုလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ခ်င္ျခင္းတတ္တာျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္လည္း ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕သဘာဝမွ်ေျခအေနအထား ပံုမမွန္တာေၾကာင့္လည္း မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ သ...

1. ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာဝန္ကို ျပသၾကည့္ပါ။

ကေလးရရွိဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ သုတ္ပိုးပမာဏ၊ သုတ္ပိုးေကာင္းစြာေရြ႕လ်ားႏိုင္...

            ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းက အျဖစ္မ်ားတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တစ္ဝက္ေလာက္မွာ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါက ကုိယ္ဝန္...

            Dopamine ေဟာ္မုန္းပမာဏ ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္တက္ၾကြလန္းဆန္းမႈ မရွိျခင္း၊ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း၊ စိတ္မတည္မၿငိမ္...

ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္မ်ား စားသင့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား

            ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈ...

            အစာျပြန္၊ အစာအိမ္၊ အူသိမ္ဦးပိုင္၊ အူသိမ္၊ အူမႀကီး စတဲ့ အစာေျခလမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အနာေတြကို အပူကန္နာ (သို႔) စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင...

            အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအား အသိပညာေပးေဟာေျပာေပးျခင္းႏွင့္အတူ သိလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတ...

Pages